top of page
sağlam kafa.png

Artistik cimnastikte yetenek seçiminde dikkat edilecek antropometrik özellikler;

 

Genelde okullarda uygulanan ilk seçimdir 
İri bacaklı, cansız görünüşlü, donuk yüzlü ve vücudu orantısız olanlar seçilmez.  
Seçilecek çocuk kısa boylu, dar kalçalı, ince yapılı olmalıdır. 
Bacaklar, üst vücuda oranla uzun olmalıdır. 
Bacaklar topuklara doğru incelmelidir. 
Omurgada; kifoz, lordoz, skolyoz ya da tortikollis gibi patalojiler olmamalıdır. 
Diz ekleminde genu varum (O bacak), genu valgum (X bacak) ve Swayback diz olmamalıdır.

 

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12843/468915.pdf?sequence=1&isAllowed=y
sf .12

 

 

 

 

WHY GYMNASTICS?  WHAT ARE THE BENEFITS OF GYMNASTICS?

 

By Wm A. Sands, Ph.D. Motor Behavior Research Laboratory Department of Exercise and Sport Science University of Utah

issue of Technique, Vol. 19, No. 3. March 1999

 

Gymnastics is a terrific sport for young people. Many people have grown up in and by gymnastics to become doctors, lawyers, teachers, business people, professors, police officers, nurses, scientists, and many others. Gymnastics provides an outstanding way for young people to test their mettle against themselves and others. Gymnastics can provide opportunities for physical development, character development, and education that are hard to find anywhere else.

 

https://www.researchgate.net/profile/William-Sands/publication/237751402_Why_Gymnastics/links/53f6b4ce0cf22be01c4516a3/Why-Gymnastics.pdf

 

 

EFFECTS OF GYMNASTICS ACTIVITIES ON BONE ACCURAL DURING GROWTH: A Systematic Review

 

Jaak Jürimäe,1,* Rita Gruodyte-Raciene,2,*  and Adam D. G. Baxter-Jones3,*

Journal of Sport Science and Medicine  17(2): 245–258.  June 2018

 

Gymnastics training is osteogenic for bone development in children. While regular exercise is critically important to improve and maintain bone health throughout the life, early puberty seems to be the most sensitive period for maximizing bone mineral gain. Specific gymnastics activities are the most effective exercises to improve bone mineral gain in growing and maturing children. Recreational gymnastics is attainable by most children and does not require a high level of training, and already few hours of training per week have a positive influence on bone development.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950742/

 

 

 

DOES GYMNASTICS TRAINING INHIBIT GROWTH OF FEMALES?

 

Caine, Dennis PhD*; Lewis, Richard PhD, RD, LD†; O'Connor, Patrick PhD‡; Howe, Warren MD§; Bass, Shona PhD

Clinical Journal of Sport Medicine: October 2001 - Volume 11 - Issue 4 - p 260-270

 

Elite level or heavily involved female gymnasts may experience attenuated growth during their years of training and competition followed by catch-up growth during reduced training schedules or the months following retirement. However, a cause–effect relation between gymnastics training and inadequate growth of females has not been demonstrated.

 

https://journals.lww.com/cjsportsmed/Abstract/2001/10000/Does_Gymnastics_Training_Inhibit_Growth_of.9.aspx

 

 

 

 

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

K. KOYUNCUOĞLU

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , Konya, Turkey, pp.30-35, 2014

 

Çalışma Sonunda Cimnastiğin Esneklik, Denge Ve Koordinasyon özellikleri üzerinde belirgin bir etkisinin olduğu saptanmıştır.

 

https://avesis.comu.edu.tr/yayin/ba247615-a4a6-42d5-8e12-d5340d76b733/okul-oncesi-5-6-yas-cimnastik-calismasinin-esneklik-denge-ve-koordinasyon-uzerine-etkisi

 

 

 

 

GENETICS OF HUMAN HEIGHT

 

Brian P.McEvoyPeter M.Visscher

Economics & Human Biology Volume 7, Issue 3, December 2009, Pages 294-306

 

Resemblances in height between relatives suggest that 80% of height variation is under genetic control with the rest controlled by environmental factors such as diet and disease exposure.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570677X09000793

 

 

 

 

Okul Öncesi Çocuklarda Temel Cimnastik Programının Motor Gelişim Açısından İncelenmesi

 

Haydar DURUKAN, Kadir KOYUNCUOĞLU, Uğur ŞENTÜRK

CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi / CBU J Phys Edu Sport Sci 2016: 11(2)

 

Araştırma sonuçlarına göre, Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarda 16 haftalık temel temel cimnastik eğitimi programının öğrencilerin motor gelişim düzeylerinde olumlu yönde etkisinin artması için uzun süreli uygulama sağlanmalıdır.

 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/370642

 

 

 

UNDERSTANDING THE BENEFITS OF GYMNASTICS FOR CHILDREN WITH A DISABILITY

 

ROBERT CAMPAIN

Copyright: Scope (Vic) Ltd., Melbourne, 2014 Published by: Scope (Vic) Ltd. 830 Whitehorse Road, Box Hill, Victoria,

3128 Ph: 9843 3000

 

Benefits Both parents and instructors emphasised the physical benefits of gymnastics including strength, flexibility, balance and coordination. They also stated there were benefits for the child’s confidence and self-esteem, while gymnastics participation aided social development. Parents and instructors valued that gymnastics was fun for children and not overly competitive – children proceeded and achieved according to their personal abilities. For parents there was significance in the pride and satisfaction of their child’s involvement and achievement, while some parents valued the social interaction with the club and other parents.


https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.694.7366&rep=rep1&type=pdf

 

 

 

ÜNİVERSİTE TAKIMLARINDA FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN AHLAKİ OLGUNLUK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİ

 

Fatih EVLİ ,

Doktora Tezi, Çorum 2018

 

Spora başlama yaşına ilişkin elde edilen bulgularda 4 yaş ve altında spora başlayan katılımcıların ahlaki olgunluk düzeyleri diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bulunmuştur. Sporun fiziksel gelişiminin yanında psikolojik, duygusal ve sosyolojik etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, ailelerin çocuklara erken yaşta sporu teşvik etmeleri büyük önem taşımaktadır. Her yönden sağlıklı bireylerin oluşturduğu huzurlu bir toplumun tesisinde sporun önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Çocukların spora teşvikinde yalnızca ailelerin değil aynı zamanda devlet politikalarının, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kuruluşlarının da etkin bir role sahip olmaları önemli bir gereklilik olarak ifade edilebilir.

 

http://79.123.184.155/xmlui/bitstream/handle/11491/428/Fatihevli.pdf?sequence=1&isAllowed=y

bottom of page