top of page

CİMNASTİK 


 

Günümüzde Cimnastik 7 ayrı branştan oluşmaktadır. Bunlar;

  • Aerobik Cimnastik          

  • Akrobatik Cimnastik 

  • Artistik Cimnastik     

  • Genel Cimnastik  

  • Pilates 

  • Ritmik Cimnastik

  • Trambolin Cimnastik 

Bunlardan üç tanesi olimpik branşlardır; Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik ve Trambolin Cimnastik.
Artistik Cimnastik

Ülkemizdeki eski adı Aletli cimnastiktir. Sanatsal ya da sanat cimnastiği anlamına gelir. Temel eğitimde uygulanan Cimnastik türüdür. Kızlar 4 (atlama masası, kız paraleli, denge ve yer) , Erkekler 6 alette (yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel, barfiks) yarışırlar. Atlama masası ve yer aleti kız ve erkek sporcular için ortaktır.
 

1) YER ALETİ                                                                                                                      

 

Sıçratabilmesi amacıyla yaylı veya benzer materyalle hazırlanmış, üzerine köpük halı serilmiş, 12x12 metrekarelik bir zemindir. Ayrıca minderin etrafında sakatlanma riskini azaltmak için 1’er metrelik mesafe bırakılmıştır. Minder üzerinde sunulan seriler erkeklerde 50-70 sn, kızlarda 70-90 sn ve müzik eşliğindedir. Minder üzerinde akrobatik hareketler serinin temelini oluşturmaktadır.

2) ATLAMA MASASI


Erkekler için 1.35 cm yüksekliğinde, bayanlarda 1.25 cm yüksekliğindedir  Atlayışlar, atlatma masasının önüne ve koşu hattı üzerine yerleştirilen tramplenden sıçrayarak yapılır. Hareket 25 m içerisinden başlayan bir koşu, tramplene basış, ellerin atlama masasına konuşu ve yere inişle gerçekleştirilir. Puanlamada hareketin zorluluğu, hareketin yüksekliği ve inişte sporcu ile alet arası mesafe önemlidir. Alete ayak ile temas edilmez. 

3) KULPLU BEYGİR
 

Üzerine iki kulpun yerleştirildiği 110 cm yüksekliğinde, 160 cm uzunluğunda ayakları metal alaşımlı ve üzeri deri kaplı alettir. Hareketler tek kulp üzerinden iki kulpta, kulplar arasında yada iki uçta yapılan açık- kapalı dairesel devirler ve makaslardır. Hareketlerin birbirine bağlantılı, akışkanlık içerisinde düşmeden yapılması önemlidir.

4) HALKA ALETİ                                                                                

 

Dört köşesinde tellerle gerdirilmiş 5.5 m yüksekliğinde metal alaşımlı çerçeve ve bunun en üst noktasından zemine 2.55 cm mesafeye kadar sarkıtılmış iki halkadır. Sporcuya zarar vermemesi için halkalar 1 m uzunluğundaki şerit deri ile bağlanmıştır. Hareketler, salınım ve kuvvet elemanlarından ya da her ikisinin birleşiminden oluşur. Cimnastikte en fazla güç ve denge gerektiren alettir. Hareketler sırasında halkalara temas veya halkaların sallanması önemli puan kesintilerindendir.

5) PARALEL ALETİ                                                                               

 

Yüksekliği ayarlanabilen birbirine paralel 48 cm aralıkta konmuş iki fiber-glass bardan oluşur. Yarışmalarda yükseklik 1.75 cm ile sınırlandırılmıştır, barlar arası mesafe sporcunun isteğine göre ayarlanabilir. Serilerde alete çıkış için tramplen kullanılabilir. Hareketler barın üzerinde dayanmada, kol altı dayanmada ve bar altında asılışta, uçuşlu, dönüşlü yada bunların birleşimi ile yapılır. Salınımlı hareketler Temeli oluşturur ve her hareket salınım yada denge duruşuyla sonuçlanır. Bacakların bara temasına izin verilmez.

6) BARFİKS ALETİ                                                                               

 

İki ayak ve dört çelik telle sabitleştirilmiş paslanmaz çelik alaşımlı bardır. Esneyebilme özelliği olan barın yerden yüksekliği 2.55 cm dir. Hareketler salınım kullanarak bara yaklaşarak, eksen etrafında dönerek yada el bırakışlı uçuş elemanlarından oluşur. Hareketler belirgin kuvvet kullanarak, yavaş yada duraklayarak yapılmamalıdır. Elleri korumak ve barı daha iyi kavramak için sporcular halka ve kız paralelinde olduğu gibi ellik tekrarlar, Bu alet sporcuların ve seyircilerin en çok ilgi duydukları alettir.


7) KIZ PARALELİ                                                                                 

 

Birisi yerden 2.40 cm yüksekliğinde diğeri 1.60 cm yüksekliğinde fiber glass bardan oluşan alettir. Hareketler salınım ile, bara yaklaşarak, el bırakışlı, uçuşlu yada eksen etrafında dönerek yapılır. Serilerde bir bardan diğerine en az 3 kez geçilmeli, Hareketlerin duraksamadan, elanla sağlanan akışkanlık içinde yapılması önemlidir. Elleri korumak ve barı daha iyi kavramak için ellik takılabilir ve alete çıkışta tramplen kullanılabilir.

maxresdefault.jpg

8) DENGE ALETİ                                                                                 

10 cm eninde,1.20 cm yüksekliğinde ve 5 m uzunluğundaki ağacın, metal ayaklar üzerine oturtulduğu bir alettir. üzeri 1 cm kalınlığında köpük ve deri ile kaplanmıştır. Seriler, akrobasi, ritim ve denge hareketlerinden oluşur. Hareketlerde sıçrayış., dönüş,adım-koşu kombinasyonu, denge elemanları, hız, kuvvet önemlidir. Sporcu serisini 70-90 s arasında yapar ve alete çıkış hareketi için tramplen kullanabilir.

Ritmik Cimnastik

 

İsveç kökenli bir spordur. Oyunculuk, bale, müzik ve pandomim ile birlikte yapılır. Sadece bayanların yaptığı bir branştır. 1983’te Olimpiyatlara dahil edilen Ritmik Cimnastiğin kendine özgü kuralları ve puanlama sistemi vardır. Türkiyede 1982 yılında başlayan Ritmik Cimnastik bir yarışma dalı olarak daha sonra kabul edilmiştir. Artistik cimnastikte aletler sabit olmasına karşın, ritmik cimnastikte taşınabilir aletler kullanılmaktadır. Bunlar; çember, top, kurdele, ip, labuttur.

 

 

 

Genel Cimnastik

Şu anda gösteri amaçlı yapılmakta olan bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirlemektedir. Genel cimnastik, müzik eşliğinde serbest spor giyisileri ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği, içerisinde dans, çeşitli cimnastik hareketleri olan, hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünümü ağır basan bir grup cimnastiğidir. Gruplar yalnız bay, yalnız bayan olabileceği gibi, karma da olabilir. Her alette serbest ve zorunlu hareketler vardır. Zorunlu hareketler önceden belirlenmiş hareketlerdir. Serbest hareket ler, cimnastikçilerin kendilerinin düzenledikleri hareketlerdir ve yarışmacıların en başarılı yönlerini gösterebilmek amacını taşırlar.
 

bottom of page